De Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen is verantwoordelijk voor het opkopen van woningen en het beheren van opgekochte woningen in het aardbevingsgebied.

Dat gebeurt op basis van het zogeheten Koopinstrument, een regeling van NCG voor het opkopen van woningen in de kern van het aardbevingsgebied.

Leefbaarheid

Het Woonbedrijf heeft specifiek aandacht voor de leefbaarheid in het gebied. Om langdurige leegstand van woningen te voorkomen, worden opgekochte woningen doorverkocht, versterkt, gesloopt of gebruikt als tijdelijke huisvesting voor bewoners die door de versterking niet in hun eigen huis kunnen wonen. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt.

Tijdelijk leegstaande woningen worden door het Woonbedrijf beheerd. Dat beheer is erop gericht om risico's zoals vandalisme, verloedering, kraak, diefstal of brandstichting te verminderen. Schades als gevolg van bijvoorbeeld onstuimig weer worden hersteld en als er een tuin aanwezig is wordt deze ook onderhouden.

 

NAM op afstand

Met de oprichting van het woonbedrijf is een belangrijke stap genomen om de NAM op afstand te zetten. De NAM is alleen nog verantwoordelijk voor de financiering van het Woonbedrijf. Ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt financieel bij.

 

Wisselwoningen

Het Woonbedrijf neemt voor het gebruik van wisselwoningen enkel verzoeken van NCG in behandeling. Woningen worden niet verhuurd.

Actueel
Overzicht woningen in bezit van het Woonbedrijf
19 oktober 2020
Hieronder vindt u een overzicht van de woningen die in het bezit zijn van het Woonbedrijf. Dit overzicht is bijgewerkt tot 19 oktober 2020   Adres postcode  Woonplaats   Gou...
TWEEDE RONDE KOOPINSTRUMENT START 14 SEPTEMBER 2020
03 september 2020
  Op maandag 14 september 2020 start Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met de 2e ronde in 2020 van het Koopinstrument. Woningeigenaren met een huis in de kern van het aardbevingsgebie...
EERSTE RONDE KOOPINSTRUMENT 2020 VAN START
16 juni 2020
Iedereen die zich heeft aangemeld voor de eerste ronde in 2020 van het Koopinstrument en voldoet aan de voorwaarden is toegelaten tot deze ronde. Deze hele groep valt binnen het voor de ronde besch...
Woonbedrijf neemt woningportefeuille NAM over
03 april 2020
Het Woonbedrijf heeft op 6 maart 2020 de woningportefeuille van de NAM overgenomen. Deze portefeuille is afgelopen jaren door NAM opgebouwd door de opkoop van woningen in het aardbevingsgebied. Dez...
Bestuursleden
De heer H.J. Kruithof
Voorzitter
De heer W. Dieterman
Secretaris
De heer J.S. Klinker
Penningmeester