De Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen is verantwoordelijk voor het opkopen van woningen en het beheren van opgekochte woningen in het aardbevingsgebied.

Dat gebeurt op basis van het zogeheten Koopinstrument, een regeling van NCG voor het opkopen van woningen in de kern van het aardbevingsgebied.

 

wAT DOET HET WOONBEDRIJF?

Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen (het Woonbedrijf) is een stichting die is opgericht door de Staat der Nederlanden. Het Woonbedrijf voert in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de taxatie- en aankoopprocessen uit voor het Koopinstrument en voor de versterkingsopgave. Woningen die voor aankoop in aanmerking komen worden aangedragen door de NCG. Daarnaast worden in enkele gevallen aankopen verricht op voordracht van de Commissie Bijzondere Situaties. Het Woonbedrijf zorgt gedurende de periode dat zij eigenaar van de woning is voor het leegstandsbeheer. Afhankelijk van de regeling waarbinnen de woning is aangekocht kan deze weer worden verkocht,  gesloopt of  ingezet als wisselwoning. Voor zover het Woonbedrijf invloed op deze keuze heeft zal zij handelen in het algemeen belang. Het Woonbedrijf heeft geen winstoogmerk en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Leefbaarheid

Het Woonbedrijf heeft specifiek aandacht voor de leefbaarheid in het gebied. Om langdurige leegstand van woningen te voorkomen, worden opgekochte woningen doorverkocht, gesloopt of gebruikt als tijdelijke huisvesting voor bewoners die door de versterking niet in hun eigen huis kunnen wonen. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt.

Tijdelijk leegstaande woningen worden door het Woonbedrijf beheerd. Dat beheer is erop gericht om risico's zoals vandalisme, verloedering, kraak, diefstal of brandstichting te verminderen. Schades als gevolg van bijvoorbeeld onstuimig weer worden hersteld en als er een tuin aanwezig is wordt deze ook onderhouden.

 

NAM op afstand

Met de oprichting van het woonbedrijf is een belangrijke stap genomen om de NAM op afstand te zetten. De NAM is alleen nog verantwoordelijk voor de financiering van het Woonbedrijf. Ook het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt financieel bij.

 

Wisselwoningen

Het Woonbedrijf neemt voor het gebruik van wisselwoningen enkel verzoeken van NCG in behandeling. Woningen worden niet verhuurd.

Actueel
Overzicht woningen in bezit van het Woonbedrijf
30 mei 2024
Hieronder vindt u een overzicht van woningen die in het bezit zijn van het Woonbedrijf. Dit overzicht is bijgewerkt t/m 30 mei 2024. Kopen Een aantal van onderstaande woningen staat te koop. Deze w...
Opkoop woningen aardbevingsgebied nu het hele jaar door mogelijk
05 oktober 2022
Vanaf 1 oktober 2022 kunnen woningeigenaren het hele jaar door een aanvraag indienen voor het opkopen van hun woning in het aardbevingsgebied. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) schaft de t...
Nieuwe ronde Koopinstrument start op 14 maart 2022
14 maart 2022
Op maandag 14 maart 2022 start Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met een nieuwe ronde van het Koopinstrument. Woningeigenaren in de kern van het aardbevingsgebied, die moeite hebben om hu...
Nieuwe ronde Koopinstrument start op 13 september 2021
24 augustus 2021
Op maandag 13 september 2021 start Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met een nieuwe ronde van het Koopinstrument. Woningeigenaren met een huis in de kern van het aardbevingsgebied, die aan...
Bestuursleden
De heer H.J. Kruithof
Voorzitter
De heer W. Dieterman
Secretaris
De heer J.S. Klinker
Penningmeester